Passage De Lier

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur, met de Bijbel als inspiratiebron.
Door Passage De Lier worden geregeld activiteiten ondernomen. In de periode van september tot en met april is er op de 3e donderdag van de maand een ledenavond met een thema en een spreker.
De ledenavonden worden gehouden in ’t Centrum.
 
Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld:
     * jeu de boules ochtenden
     * een leeskring (boekentaal mondiaal)
     * kerststukjes maken
     * excursies
     * fietstochten
     * wandelen
 
 
Een overzicht van het jaarprogramma wordt aan het begin van het seizoen gepubliceerd in de Ramshoorn.
De bijeenkomsten worden aangekondigd in de Samen én op de agenda van deze site.
 
Als u belangstelling heeft voor deze vrouwenorganisatie, dan bent u van harte welkom op de ledenavonden.
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Nel vd Berg-vd Kaaij (presidente),  0174-510 312
Ien van der Pol - Eikelenboom (secretaris),  0174 - 512 598 

programmaboekje: 
terug