ouderenpastor

Hans Paauwe

Hans Paauwe
Hoewel ik Maaslander ben van geboorte, ben ik mijn leven lang al georiënteerd op De Lier. Ik doorliep hier de Julianaschool en de oecumenische Mavo. Na de MTS en de helft van mijn dienstplicht, wist ik nog steeds niet wat ik wilde worden. Zo belandde ik in het tuinbouwbedrijf van mijn ouders. Uiteindelijk ben ik ruim twintig jaar tuinder geweest, de laatste jaren samen met mijn broer Wim. Na verkoop van het bedrijf wist ik weer niet wat ik wilde worden. Inmiddels was ik getrouwd met Marjan uit Maasland en hadden we drie zoons gekregen: Daniël, Lucas en Ruben. Zij zijn nu 21, 19 en 17 jaar oud en voelen zich ook prima thuis in De Lier.
Na verkoop van het bedrijf voelde ik me in 2010 geroepen tot de studie voor predikant. Helaas strandde ik na 5 jaar op die route en ben ik de studie tot kerkelijk werker gaan volgen. Deze heb ik gelukkig wel kunnen afronden. Dat bracht me bij Noorderlicht Rotterdam, een dynamische gemeente waar ik inmiddels bijna 7 jaar werk. Tot 2023 heb ik ook nog 3 jaar bij de NGK in Maassluis gewerkt als ouderenpastor. Ook dat was een mooie en leerzame tijd.
En nu ben ik dus kerkelijk werker ouderenpastoraat bij de PKN in De Lier. Ik voel dat God me hierheen heeft geleid, net zoals Hij dat deed bij al mijn bestemmingen tot nu toe. Ik hoop met alles wat ik heb geleerd en gedaan deze gemeente van harte  te dienen, zoals Jezus Christus ons dat voordeed. Met Zijn zegen en de steun van Marjan als wijze en praktische vrouw naast mij.

Van Alkemadestraat 50, 2678VL De Lier
  ouderenpastor@pkndelier.nl
  06 4292 4049
Werkdagen in De Lier zijn dinsdag, woensdag en vrijdag.
 
terug