zondag 26 maart 2023 om 19:00 uur

Domkerk
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Ouderling(en): Jeane Groenheide-Monna
Organist: Christian Hutter

Dienst: 5e zondag in de 40 dagentijd
Collecte: 1. diaconie, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   


Orde van dienst
Welkom
Aanvangspsalm 43: 3
Stil gebed & bemoediging & groet
Psalm 43: 4
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 16: 21-25
Korte overdenking
Lied 835: 1 + 2 + 4
Lied 556:1 + 2 + 5
Schriftlezing: Lucas 19: 41-44
Lied 119: 51 
Schriftlezing: Matteüs 21:1-9
Korte overdenking

Lied 435: 1 + 3 + 4
Schriftlezing: Lucas 22: 39-46
Korte overdenking
Lied 247: 1 + 2 + 3 + 4 + 5
Lied 575: 1 + 2 + 3 + 6
Pastorale mededelingen
Gebed
Overige mededelingen + collecte
Slotlied 248: 1 + 2 + 4 
Zegen
Lied 431c 

 

terug