zondag 26 maart 2023 om 09:30 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Ouderling(en): Arjen van Duijn
Organist: Christian Hutter

Dienst: 5e zondag in de 40 dagentijd
Beamer: Cees Vermeer
Streamer: Herman Kassenberg
Bijbellezer: Petra Dijkstra-Voskamp
Collecte: 1. diaconie, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
Onderwerp: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Matteüs 16: 13 - 16: 17

Orde van dienst

terug