zondag 26 februari 2023 om 19.00 uur

Next Generation dienst
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Adriaan van Zanten
Organist: Leo Bouma

Beamer: Wim de Vos
Collecte: 1. Kerk in Actie: omzien naar gevangen, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

   
Orde van dienst:
Welkom
Opwekking 539
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart: kom.
 
Refrein:
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd     
die nu in U gelooft.

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart: kom. 
Refrein (2x):
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd 
die nu in U gelooft.

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. Kom.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Opwekking 815
1 Vul dit huis met uw glorie.
   Vul dit huis met uw glorie. 
   Vul dit huis met uw aanwezigheid.   
   Want alles is door U 
   en alles is tot U, 
   openbaar aan ons uw heerlijkheid.

Refrein:
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning,
breng hulde, geef Hem eer. 

2 Vul dit huis met uw glorie. 
   Vul dit huis met uw glorie. 
   Vul dit huis met uw aanwezigheid.
   Want alles is door U 
   en alles is tot U, 
   openbaar aan ons uw heerlijkheid.


 
Refrein 2x:
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning,
breng hulde, geef Hem eer. 

Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer.

3 Vul dit huis met uw glorie. 
   Vul dit huis met uw glorie. 
   Vul dit huis met uw aanwezigheid.  
   Want alles is door U 
   en alles is tot U, 
   openbaar aan ons uw heerlijkheid.

4 Vul dit huis met uw glorie. 
   Vul dit huis met uw glorie. 
   Vul dit huis met uw aanwezigheid.
   Want alles is door U 
   en alles is tot U, 
   openbaar aan ons uw heerlijkheid.
Gebed
Band - Testify to love
Lucas 3: 1 t/m 6
3In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonden te krijgen, 4zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:‘Een stem roept in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
Overdenking
Opwekking 687
1 Heer, wijs mij uw weg
   en leid mij als een kind
   dat heel de levensweg
   slechts in U richting vindt.
   Als mij de moed ontbreekt    
   om door te gaan;
   troost mij dan liefdevol
   en moedig mij weer aan.

2 Heer, leer mij uw weg,
   die zuiver is en goed.
   Uw woord is onderweg
   als een lamp voor mijn voet.   
   Als mij het zicht ontbreekt,
   het donker is;
   leid mij dan op uw weg,
   de weg die eeuwig is.

 
3 Heer, leer mij uw wil
   aanvaarden als een kind
   dat blindelings en stil
   U vertrouwt, vrede vindt.
   Als mij de wil ontbreekt
   uw weg te gaan;
   spreek door uw woord en Geest   
   mijn hart en leven aan.

4 Heer, toon mij uw plan;
   maak door uw Geest bekend
   hoe ik U dienen kan
   en waarheen U mij zendt.
   Als ik de weg niet weet,
   de hoop opgeef;
   toon mij dat Christus heel
   mijn weg gelopen heeft,
   toon mij dat Christus heel
   mijn weg gelopen heeft.
Gebeden
Collecten
Slotlied: Opwekking 518
1 Heer, U doorgrondt en kent mij;
   mijn zitten en mijn staan
   en U kent mijn gedachten,
   mijn liggen en mijn gaan.
   De woorden van mijn mond, o Heer,   
   die zijn voor U bekend
   en waar ik ook naar toe zou gaan,
   ik weet dat U daar bent.

Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen, elke dag.   
2 Heer, U doorgrondt en kent mij,   
   want in de moederschoot
   ben ik door U geweven;
   U bent oneindig groot.
   Ik dank U voor dit wonder, Heer,
   dat U mijn leven kent
   en wat er ook gebeuren zal,
   dat U steeds bij mij bent.

Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen, elke dag.   
Wegzending en zegen
Lied: Ik wens jou

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn,
je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind,
en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven langCollecte
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen.
Steun het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak uw bijdrage over op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. Diaconie PG De Lier o.v.v. collecte Gevangenenzorg of maak gebruik van de QR code. Hartelijk dank voor uw gift.
Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd 


Paasgroetenactie 2023
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Bij het verlaten van de dienst van 26 februari kunt u een kaart mee naar huis nemen. De kaart bestaat uit twee delen, Op de kaart schrijft u een groet voor de gevangene. De aangehechte kaart kan de gedetineerde  zelf aan iemand sturen. Wilt u op deze kaart een postzegel plakken.
De kaarten kunt u op tot en met zondag 5 maart in de kerk inleveren. De diaconie zal voor verzending zorgen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
Heeft u vragen over deze actie dan kunt u contact opnemen met Thelma Jansen 06-30848011 (na 18.00 uur)
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!
De diaconie

terug