maandag 6 december 2021 om 16.00 uur

Vesper
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel & ds. Geke de Haan & ds. Gerard van Velzen & Gertjan Pellikaan


Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  


Orde voor maandag 6 dec 2021 - 16.00 uur 
Vesper bij Verenigingsmoment

Gebouw – Vredekerk
Thema – Eén lichaam, één Geest, één Vader
Liturgische kleur – Paars
Voorgangers – ds. Lennart van Berkel, ds. Gerard van Velzen, Gertjan Pellikaan en ds. Geke de Haan
Beamer – Paul Mosterd
Streamer – Koos de Rijke

Lied voor de dienst – Vul dit huis met uw glorie 
Welkom 
Ontsteken Paaskaars 
Stilte
Bemoediging en groet 
Lied  695
Gebed 
Bijbeltekst – Efeziërs 2: 13-18 
13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede 16en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Korte meditatie
Lied - Samen in de Naam van Jezus
Binnenkomst notaris en assistent (reservelied | Hou vol )
Opening Herman 
Officiële gedeelte 
Klokken luiden
Brief van de classispredikant 
Danklied – Dank sei dir Herr
Wegzending en zegen 
 

terug