zondag 5 december 2021 om 09.30 uur

2e Advent
Voorganger(s): ds. Geke de Haan
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer
Organist: Christian Hutter

Beamer: Wim de Vos
Streaming: Peter de Rijcke
Bijbellezingen: Truus van der Lee
Collecte: 1. diaconie, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
Deze zondag is er weer kindernevendienst XL in de Vredekerk! 
De leiding heeft een leuke knutsel in petto!! Start is gelijk boven in het zaaltje.
Onderwerp: Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk

Orde van dienst:
Orgelspel
Vóór de dienst Lied 745: 1
Welkom, berichten
De 2e kaars wordt aangestoken 
Psalm 80: 1 
Stil gebed, bemoediging, Groet
Psalm 80: 7
Gebed
Leefregel
Loflied 705: 1 
Projectlied: Jij telt mee
Schriftlezing: Lukas 1: 26-38
Lied 464: 2 + 3 + 4
Verkondiging: Maria’s geloof
Orgelspel 
Lied 157a: 1 + 3 + 4
Pastorale berichten
Gedenken
Lied 608: 3  
Gebeden, Onze Vader
Slotlied 442
Wegzending en zegen

Projectlied
Refrein:  
Jij telt mee, jij telt mee.
En God kan heel goed tellen,
daarvan heb je geen idee.
Jij telt mee, jij telt mee.
O ja, echt waar ook al had je geen idee!      
 


 
Heb je dat nou ook,
dan voel je je wat klein.
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn
Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans.
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent.
Maar God die draait dat om Hij werd Zelf heel klein. 
Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn
En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij,
want jij, je hoort erbij    (refrein)

 

terug