zondag 12 februari 2023 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): Renske Slot-de Haan
Ouderling(en): Jeanne Groenheide
Organist: Christian Hutter

Collecte: 1. Kerk in Actie: Sirkelslag, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:
Welkom
Lied 27: 1 + 3
Stil moment
Bemoediging en groet
Lief 793: 2
Gebed
Lied 344
Lezen: Esther 5 en 7: 1 - 6
Lied 738: 1 + 2
Verkondiging
Lied 22: 1 + 2
Pastorale mededelingen
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1 + 2 + 3
Zegen


Collecte Kinderen en jongeren
Nederland speelt Sirkelslag
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of via de QR code of maak uw bijdrage over op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. PG De Lier o.v.v. collecte jeugd Sirkelslag.
Meer informatie kerkinactie.nl/collecterooster

terug