zondag 5 februari 2023 om 19.00 uur

Taizé dienst
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Wim Loef

Orgel, piano: Wim Loef
Hobo: Henriëtte Pellikaan
Viool: Hans van Waveren
Beamer: Adriaan van Zanten
Collecte: 1. Kerk in Actie: werelddiaconaat: Pakistan  2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Een Taizéviering is een rustige en ingetogen viering waarin momenten van zingen, bezinning, stilte en gebeden. Door deze viering loopt het thema: de weg, de zoektocht die we afleggen in ons leven, alleen of met anderen. Er zal gelegenheid zijn om gebedsintenties te delen en zelf een lichtje aan te steken.

   
Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied: Taizé 152
    Iedere nacht verlang ik naar U, o God,    
ik hunker naar U met heel mijn ziel.
Iedere nacht verlang ik naar U, o God, 
ik hunker naar U met heel mijn ziel.
Lied 568a
Daar waar liefde heerst, en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons.   
Ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est.
 
Bemoediging & groet
Evangelische liedbundel 173: 2 + 3
2. Jezus, U bent het licht in ons leven,
    laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.   
    Jezus, U bent het licht in ons leven
    open mijn hart voor uw liefde o Heer.
3. Innerlijk licht, o Jezus Messias,
    schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
    Innerlijk licht, o Jezus Messias,
    zet door uw liefde mijn hart in vuur en vlam.
Lied 139d
    Heel het duister is vol van luister 
    door uw licht de nacht is als de dag 
    net zo helder.
Hemelhoog 649: 1
1. Licht van de wereld,
    U scheen in mijn duisternis;   
    nu mag ik zien wie U bent.
    Liefde die maakt,
    dat ik U wil kennen Heer,
    bij U wil zijn elk moment.
 
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.   
Hemelhoog 544
    O Lord, hear my prayer,
    O Lord, hear my prayer.
    When I call answer me.
    O Lord, hear my prayer,
    Lord, hear my prayer.
    Come and listen to me.
Gebed
Luisterlied

    Eén verlangen vult mijn wezen
    wat ik ben aan U te geven, Heer.
    Onrust kent mijn hart en blijft verwachten,
    totdat het verstilt in U.
Taizé 32b
    Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
    van Hem alleen mijn heil.
    Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
    keert zich stil tot Hem.
Stiltemoment
Lichtjesmoment
Evangelische liedbundel 171

    Als alles duister is, ontsteek dan een
    lichtend vuur dat nooit meer dooft,
    vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister
    is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
    dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Taizé 25b
    Prijs de Heer mijn ziel, 
    en prijs zijn heil'ge naam.
    Prijs de Heer mijn ziel, 
    die mij het leven geeft.

    Bless the Lord, my soul,
    and bless God's holy Name.   
    Bless the Lord, my soul,
    who leads me into life
Prijs de Heer mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer mijn ziel, 
die mij het leven geeft.
Gebeden met gebedsintenties in het licht
Evangelische liedbundel 76a

    Mijn vrede laat Ik u. 
    Mijn vrede geef Ik u.
    Weest dan niet bezorgd.
    Mijn vrede laat Ik u. 
    Mijn vrede geef Ik u.
    Weest niet bevreesd!  
Zegen
 

Pakistan – vaktraining voor jongeren

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift via de QR code over of NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. PG De Lier o.v.v. Werelddiaconaat werkgelegenheid Pakistan.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 

terug