woensdag 20 oktober 2021

HVG

Datum: 
 woensdag 20 oktober 2021
Tijdstip: 
 19.45 uur
Locatie: 
 de Rank

Het is al weer bijna een jaar geleden dat we elkaar mochten ontmoeten op een verenigingsavond. Dat was vorig jaar
september toen het er even op leek dat het coronavirus op zijn retour was.
Helaas was dat dus niet het geval en sloeg het weer genadeloos toe waardoor het verenigingsleven weer stil kwam te liggen. Tot nu toe, want het lijkt er op dat we, door de vele vaccinaties, in september weer van start
kunnen gaan.
Natuurlijk weten we niet hoe de verdere ontwikkelingen rond het virus zullen zijn, maar we gaan voorlopig uit van het volgende programma voor dit jaar:

  • 20 oktober Annegreet van Bergen met “Het goede leven”
  • 10 november Kaarten maken 
  • 24 november Bram en Paula Overvoorde met “Poëziealbums van toen” 
  • 14 december Kerststukjes maken 
  • 15 december Kerstviering met broodmaaltijd
We hopen met elkaar fijne bijeenkomsten te hebben.
Bestuur HVG

terug