Hervormde Vrouwen Dienst

De Hervormde Vrouwendienst draagt zorg voor het geregeld bezoeken van oudere gemeenteleden.
Er zijn ongeveer 60 vrijwilligsters.
 
Voor inlichtingen en aanmelding als nieuwe medewerk(st)er kan men zich wenden tot een van de onderstaande bestuursleden:
  • Ledenadministratie: Marieke Noordam- Goedendorp, Achterlaantje 6B , tel. 0174-512796.
  • Voorzitter: Ina van Wensen-Jeurlink, Kralingerweg 1A,  2678 LR, tel. 0174-620228. Email: cjm.van.wensen@hccnet.nl 
  • Secretaris: Antoinet Vermeer-Andeweg, Chrysant 30, 2678 PA, tel. 0174-517204. Email: antoinetandeweg@hotmail.nl
Samengaan Domkerk-Vredekerk
Zoals u wellicht vernomen hebt, zal  de Domkerk binnenkort samengaan met de Vredekerk. Dit betekent dat ook de ouderenorganisaties samen gaan optrekken en uit gaan groeien naar één nieuwe organisatie. 

Wat betekent dit voor het werk van de HVD? 
Het is de bedoeling dat ouderen, die dat op prijs stellen worden bezocht door een vrijwilliger, zoals we dat al gewend zijn binnen de HVD. Daarnaast zullen er “verjaardagsvisites” georganiseerd worden, zoals men dat in de Vredekerk gewend is. Ouderen worden rond hun verjaardag uitgenodigd voor een koffieochtend of -middag samen met de ouderenpredikant. Doel: een gezellig samenzijn. Deze bijeenkomsten werden tot vorig jaar één maal per 2 maanden gehouden. Hoe vaak ze in de toekomst  gaan plaatsvinden, moet nog beslist worden.  
Ook de Ouderenmiddag van de HVD en de Druivenmiddag van de Vredekerk zullen voortgezet worden. Er zullen waarschijnlijk twee middagen georganiseerd worden, waarbij mensen van beide kerken (in twee groepen) worden uitgenodigd. Eén en ander moet nog nader worden uitgewerkt. 
Wat gaat er veranderen voor de als huidige vrijwilligers van de HVD? Waarschijnlijk heel weinig. Zij blijven gewoon de oudere bezoeken, waarmee ze tot nu toe contact hadden. 

Tot slot
Al met al zal er aan uw taak als HVD’er niet heel veel veranderen. We hopen dat u zich ook binnen de nieuwe organisatie zult blijven inzetten voor de ouderen in onze gemeentes. Zij verdienen aandacht en warmte.
De nieuwe organisatie moet nog vorm gaan krijgen. Over hoe één en ander geregeld gaat worden, zullen we u ter zijner tijd informeren. 
Hartelijke groet namens het bestuur van de HVD 
terug