Hervormde Vrouwen Groep

HERVORMDE VROUWENGROEP H.V.G. "Eén in geloof en vriendschap"

 
De vrouwengroep telt circa 130 leden. Ze vergadert eenmaal per maand op woensdag van 19.45-22.00 uur in gebouw De Rank.
 
De verenigingsavonden beginnen met een korte meditatie, gevolgd door een huishoudelijk gedeelte, waarna meestal een aktueel onderwerp wordt behandeld, ingeleid door een daartoe uitgenodigde spreker(-ster).
 
Ook vinden regelmatig koffie-middagen en uitstapjes plaats.
Nieuwe leden en gasten zijn altijd van harte welkom!

 
Voorzitster Nel v.d. Mout-Loof arieennel@caiway.nl 513602
Secretaresse Greet van Eendenburg-Vermeulen jvaneendenburg@kabelfoon.nl 514896
Public relations Ineke Buitelaar-Bosman ibuitelaar@hotmail.com 517017
Penningmeesteresse/ 
ledenadministratie
Elles van Dop- 't Hart
 
dop032@zonnet.nl 417157
Reisorganisatie Tiny Brückner-Stolze  ebruck@caiway.nl 742140
  Elly  de Jong-van der Spek  ellyjongspek@caiway.nl 513318
Ziekenbezoekster Corry van Staalduinen-Vreugdenhil c_vanstaalduinen@hotmail.com  512266


Wilt u zo vriendelijk zijn om de namen van zieken door te geven aan
Nel v.d. Mout (513602) of  Corry van Staalduinen (512266).

 
terug