Protestantse Vrouwen Groep

P.V.G. 'Eén in Geloof en Vriendschap'

De vrouwengroep telt circa 130 leden.
Ze vergadert eenmaal per maand op woensdag van 19.30-22.00 uur in gebouw De Rank. 
 
De verenigingsavonden beginnen met een korte meditatie, gevolgd door een huishoudelijk gedeelte, waarna meestal een aktueel onderwerp wordt behandeld, ingeleid door een daartoe uitgenodigde spreker(-ster).
 
Ook vinden regelmatig koffie-middagen en uitstapjes plaats. De aanvangstijd wordt dan per uitje bekendgemaakt.
Nieuwe leden en gasten zijn altijd van harte welkom!
 
Voorzitster Nel v.d. Mout-Loof arieennel@caiway.nl 513 602  
Secretaresse Greet van Eendenburg-Vermeulen          jvaneendenburg@kabelfoon.nl   514 896  
Public relations Ineke Buitelaar-Bosman                  ibuitelaar@hotmail.com 517 017  
Penningmeester/ledenadministratie   Elles van Dop- 't Hart dop032@zonnet.nl  417 157 
Reisorganisatie Tiny Brückner-Stolze  ebruck@caiway.nl 742 140 
  Elly  de Jong-van der Spek  ellyjongspek@caiway.nl 513 318 
Ziekenbezoekster  Corry van Staalduinen-Vreugdenhil   c_vanstaalduinen@hotmail.com     512 266 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de namen van zieken door te geven aan
Nel v.d. Mout,  513 602 of  Corry van Staalduinen,  512 266.

 
terug