Taakgroep bezinning & inspiratie

De taakgroep bezinning en inspiratie stelt zich ten doel thema-avonden te organiseren m.b.t. de inhoud van het christelijk geloof.


Lezing over Maria door Arnold Huijgen
Vorige week hield Arnold Huijgen, hoogleraar theologie, voor zeker 65 aanwezigen, een boeiende lezing over Maria, moeder van Jezus. Het was luchtig, gepaard gaande met humor. Hij heeft daarover een aantal jaar geleden een interessant, boeiend boek geschreven met de titel “Maria, icoon van genade”.
In protestantse kring is Maria zeker ondergewaardeerd, terwijl in de Bijbel Maria best wel een grote plek inneemt. Dat is o.m. te zien in het evangelie van Lucas. Maria is een voorbeeld van geloof: zij accepteert als jonge vrouw zonder meer de aankondiging van de geboorte van Jezus. Dat is best bijzonder. Lucas plaatst Maria tegenover Zacharias. De laatste gelooft God niet dat hij vader wordt, terwijl Maria direct de boodschap van God accepteert.  In de lofzang van Maria zingt zij haar geloof uit en belicht wat God zal doen voor de wereld. Maria kan beschouwd worden als de moeder der gelovigen. Wij moeten haar het gewicht toekennen dat haar toekomt. Dat is “eren”; iets anders dan vereren. Maria laat zien hoe groot Gods genade is. De spreker laat ook enige iconen zien, waarin de belangrijke rol van Maria wordt uitgebeeld. Het lijkt dat haar belang niet altijd erkend wordt, omdat zij een vrouw is. De kerk heeft vaker geworsteld met de rol van vrouwen in de leer. En dat terwijl in het Oude Testament toch wel vaker vrouwen een belangrijke rol spelen.
Huijgen heeft op de omslag van zijn boek van Maria een beeld gebruikt dat kracht moest uitstralen en niet een devoot jong meisje. Maria is zeker niet de enige weg tot Jezus; dat is nooit de bedoeling geweest. Maria staat symbool voor de zwakken, de mensen die niet in tel zijn, die van Jezus ook vaak de eerste aandacht krijgen. Je ziet dat ook bij de processies in Lourdes. Maria kun je beschouwen als de eerste discipel. Ook al was zij eigenlijk een onbeduidende jonge vrouw. Maar God kiest juist haar uit. Zij hoort als eerste dat God in Jezus mens wordt.
Maria verbindt als dochter van Israël het Oude en Nieuwe Testament, en verbindt zo synagoge met kerk.
Er is nog zoveel meer gezegd, en dat kwam ook tot uiting in de vragen die gesteld werden door de aanwezigen.
Zo werd ook Maria Magdalena genoemd als belangrijke vrouw, kwam het wonder van de maagdelijke geboorte ter sprake (“even wonderlijk als de opstanding”), het ritueel van de voorspraak en het kaarsje bij beeld van Maria (ook door protestanten aangestoken), het verschil tussen geloofsverhalen en geschiedenisverhalen etc.
Deze korte samenvatting doet natuurlijk niet volledig recht aan al het waardevolle dat genoemd is. Dat kun je alleen maar zelf meemaken door een lezing bij te wonen. In zijn boek gaat Arnold Huijgen veel uitvoeriger in op allerlei aspecten en verbanden. Zo’n lezing inspireert wel om er eens meer over te weten te komen.
Namens de taakgroep B&I, Joop Mets

Als u suggesties heeft voor geschikte en aansprekende onderwerpen voor de komende jaren vernemen wij dit graag.
 
De leden van de taakgroep bezinning en inspiratie zijn:
Henk Bogaards ht.bogaards@hetnet.nl
Anke van Rijkom ankevanrijkom@hetnet.nl  tel. 0174-514703
Joop Mets jmets@kabelfoon.nl
Elly vd Berg siemenellyvandenberg@caiway.nl   
terug