Taakgroep bezinning & inspiratie

De taakgroep bezinning en inspiratie stelt zich ten doel thema-avonden te organiseren m.b.t. de inhoud van het christelijk geloof.


Thema-avond: Beelden van Jezus in het NT
Graag maal ik u attent op de komende thema-avond op donderdag 12 oktober a.s. Nadere informatie volgtAls u suggesties heeft voor geschikte en aansprekende onderwerpen voor de komende jaren vernemen wij dit graag.
 
De leden van de taakgroep bezinning en inspiratie zijn:
Henk Bogaards ht.bogaards@hetnet.nl
Maartje vd Meer    moedermaartje@hotmail.com
Joop Mets jmets@kabelfoon.nl
Elly vd Berg siemenellyvandenberg@caiway.nl   
terug