Taakgroep Vorming & Toerusting

In onze PKN-kerken in De Lier bestaat een gezamenlijke Taakgroep Vorming & Toerusting.
De taakgroep stelt zich ten doel activiteiten te ontwikkelen in de vorm van cursussen en thema-avonden m.b.t. de inhoud van het christelijk geloof.

Hieronder het programma voor het najaar 2021:

Lezing "Diversiteit in de Islam"
Zoals het Christendom een brede diversiteit kent, zo kennen andere godsdiensten deze ook. En dat geldt ook voor de Islam.  Zoals “het Christendom” niet bestaat, zo bestaat ook “de Islam” niet, want ook de Islam kent een rijke en brede variëteit aan stromingen, opvattingen en groeperingen. Op donderdag 7 oktober 2021 zal er, in vervolg op de geslaagde avond die we in 2017 mochten beleven, een avond over dit onderwerp worden gehouden. Deze keer heeft ds. Elzo Bijl een gastspreker uitgenodigd die alles weet van de rijke diversiteit die de Islam kent. Enis Odaci, een Turkse moslim die zich al jaren inzet voor begrip en ontmoeting tussen moslims en christenen, zal deze avond als spreker ook als gast in ons midden zijn. Recent verscheen van zijn hand en van de hand van zijn vriend en collega Herman Koetsveld, dominee in de Westerkerk in Amsterdam, het boek “Spiegelreis”. In dit boek doen zij beiden verslag van de reis die zij als christen en moslim hebben gemaakt in de ontmoeting met de diverse stromingen in Islam en Christendom. We hopen dat deze vormingsavond inzicht en uitzicht zal geven op de rijke verscheidenheid die ook in de Islam aanwezig is.
Inleider: ds. Elzo Bijl en dhr. Enis Odaci
Datum: donderdag 7 oktober 2021 van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: de Rank
 
Gelovig ongeloof
Wat is geloof? Velen denken dat je dan buigt voor allerlei dogma’s en religieuze gewoonten. Maar Jezus was minder kritisch op ongelovigen die van de geboden een rommeltje maakten, dan op dogmatische Schriftgeleerden. Hij benadrukt het innerlijk leven: ‘Het koninkrijk van God is in jullie’. Als merels die zingen in de bomen, zijn mensen de uitdrukking van God in de wereld. Wie dat beseft is een echte gelovige. Dan weet je van binnenuit dat, evenmin als de liefde, God niet in een dogma te vangen is.
Een geloofsbelijdenis kan ons helpen te zingen maar geloven doe je alleen in God. De eerste brief van Johannes zegt: ‘Niemand heeft God ooit gezien (laat staan in een religieuze leer gevat). Echter, als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volle werkelijkheid geworden.’ Dat is dus het antwoord op de godsvraag. Maar wat is liefde?
 
Inleider: dr. Jean-Jacques Suurmond, emeritus-predikant, coach en publicist
Datum: woensdag 17 november 2021 van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: ‘t Centrum
 
Als u suggesties heeft voor geschikte en aansprekende onderwerpen voor de komende jaren vernemen wij dit graag.
 
De leden van de taakgroep Vorming & Toerusting zijn:  
Henk Bogaards ht.bogaards@hetnet.nl
Maartje vd Meer    moedermaartje@hotmail.com
Joop Mets jmets@kabelfoon.nl
Elly vd Berg siemenellyvandenberg@caiway.nl   
terug