Taakgroep bezinning & inspiratie

De taakgroep bezinning en inspiratie stelt zich ten doel thema-avonden te organiseren m.b.t. de inhoud van het christelijk geloof.

Thema-avond op donderdag 6 oktober in de Rank met als onderwerp: gelovig ongeloof
Wat is geloof? Velen denken dat je dan buigt voor allerlei dogma’s en religieuze gewoonten. Maar Jezus was minder kritisch op ongelovigen die van de geboden een rommeltje maakten, dan op dogmatische Schriftgeleerden. Hij benadrukt het innerlijk leven: ‘Het koninkrijk van God is in jullie’. Dan weet je van binnenuit dat, evenmin als de liefde, God niet in een dogma te vangen is.
Over dit onderwerp zal dr. Jean-Jacques Suurmond, emeritus-predikant, coach en publicist zijn licht laten schijnen en in gesprek gaan met de aanwezigen. Aanvang 20.00 uur


Als u suggesties heeft voor geschikte en aansprekende onderwerpen voor de komende jaren vernemen wij dit graag.
 
De leden van de taakgroep bezinning en inspiratie zijn:
Henk Bogaards ht.bogaards@hetnet.nl
Maartje vd Meer    moedermaartje@hotmail.com
Joop Mets jmets@kabelfoon.nl
Elly vd Berg siemenellyvandenberg@caiway.nl   
terug