donderdag 23 maart 2023

Gemeentebijeenkomst

Datum: 
 donderdag 23 maart 2023
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 de Rank

Gemeentebijeenkomst
Op donderdag 23 maart a.s. hopen we zowel om 15.00 uur als om 19.30 uur gemeente-bijeenkomsten in de Rank te houden.
De volgende onderwerpen zullen waarschijnlijk aan de orde komen: 

  • Financiële verslaglegging
  • De avonddiensten 
  • Het ouderenpastoraat
  • Next Generation

Reserveert u deze middag of avond alvast in uw agenda?

Jaarcijfers 2022
Het eerste financieel jaarverslag van de kerkrentmeesters van onze protestantse gemeente te De Lier is in concept klaar, gecontroleerd en goedgekeurd door de FCC  (= Financiële Controle Commissie).  Dit verslag zal a.s. woensdag 15 maart besproken worden in de kerkenraad. Mits de kerkenraad haar goedkeuring verleend aan dit verslag zal dit vanaf vrijdag 17 maart tot en met vrijdag 24 maart  in te zien zijn (op afspraak), of een papieren of digitale versie op te vragen bij:  Hetty van der Lingen, Viool 18;  tel:  06-39112056;  email: avanderl@caiway.nl
Vanaf 16 maart zal het verslag ook op het beveiligde deel van de  website www.pkndelier.nl  te vinden zijn.
Op de gemeentebijeenkomsten van donderdag 23 maart zullen deze cijfers één van de onderwerpen zijn die aan de orde komen.
Het college van kerkrentmeesters.

Avonddiensten
De kerkenraad is voornemens om in de loop van dit jaar een besluit te nemen over de te houden avonddiensten. Dit onderwerp zal tijdens de gemeente- bijeenkomsten op 23 maart a.s. dan ook aan de orde komen. De meningen van degenen, die de avonddiensten (meestal heel trouw) bezoeken is daarbij van groot belang. Er is aan u  een vragenformulier worden uitgereikt, waarop u uw mening over dit aandachtspunt kunt geven. Deze formulieren kunt u uiterlijk 14 maart a.s. - inleveren bij scriba Piet Buitelaar, Heulstraat 9.
U kunt ook bij de scriba een vragenformulier opvragen. De kerkenraad ziet met veel belangstelling uit naar uw mening en dankt u bij voorbaat voor uw reactie.

 

terug