Dorcas, hulp & ontwikkeling

Dorcas inzamelingen gaan tijdens corona niet door!

Dorcas is een christelijke hulporganisatie geïnspireerd door Mattheüs 25.
Dorcas is actief in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en werkt bij voorkeur samen met lokale partners; de plaatselijke kerken of via christelijke hulpverleningskanalen.


In het Dorcas depot in De Lier houden wij ons bezig met het inzamelen en sorteren van kleding en andere artikelen.
Elke maandag- en dinsdagmorgen kunt u van 9.00-11.30 uur uw goederen inleveren op de Lierweg 53, waar tevens een kledingcontainer aan de straat staat.

U kunt ook eens een kijkje nemen in onze Dorcaswinkel in Naaldwijk. Prins Hendrikstraat 16.
Er wordt heel veel mooie kleding verkocht. Loop er een keertje binnen of neem een kijkje op hun website: 

Wij zamelen alléén onderstaande artikelen in:
Kleding
 
Gebruikt en nieuw. Schoon en heel aanleveren in goed gesloten zakken
Tassen Heel en schoon
Riemen Heel en bij voorkeur opgerold
Cardriges
 
Aanleveren in papieren of plastic zakje, zodat de inkt niet lekt
Schoenen Graag per paar samenbinden. Niet versleten
Mobiele telefoons  Géén opladers bijleveren
   

Voor meer informatie: Leen Dekker  06-44899554  

Aanpakken en sorteren wordt gedaan door vrijwilligers vanuit de diaconieën van de PKN kerken.

Maandag en dinsdagmorgen wordt er gesorteerd door ca. 25 vrijwilligers.
Er wordt hard gewerkt en rond 10 uur drinken we koffie, het is erg gezellig  en er is een goede onderlinge verstandhouding.
Alle gesorteerde spullen gaan in grote zakken, deze worden dichtgenaaid en op karren gestapeld.

De karren met kleding worden door de eigen transporteur van Dorcas opgehaald en vervoerd naar het Centrale Depot in Andijk. Daar komen de aanvragen binnen en worden de goederen, gericht wat er gevraagd wordt, verstuurd naar het buitenland.

In de oranje bus vragen wij uw bijdrage te deponeren voor de vervoerskosten.

 
Info:
Dorcas Nederland

Radioweg 1
1324 KW Almere


Bankrekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00
 www.dorcas.nl
 
terug