Welkom

De Hervormde Gemeente van De Lier is een levendige christelijke gemeenschap in de monumentale en voor ons dorp gezichtsbepalende Domkerk. Al eeuwen wordt in deze kerk de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen.
Tot op de dag van vandaag, in het begin van de 21e eeuw, in het oude dorp De Lier in de jonge gemeente Westland.
Met alle vragen en antwoorden, alle problemen en uitdagingen die daarbij horen.

We geloven dat het oude evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is en dat God daarin ook vandaag ons tot Gids wil zijn. Je bent van harte uitgenodigd met ons mee te doen.
Surf, lees, reageer of bezoek één van de vele activiteiten.

Dienstrooster (komende week)

Wanneer Tijd Waar Predikant Dienst
26-09-21 09:30 Vredekerk ds. Lennart van Berkel & ds. Gerard van Velzen & diaken Ronald Dits & ds. Geke de Haan Startzondag
26-09-21 19:00 Vredekerk Gertjan Pellikaan