Zestig + gespreksgroep

Gespreksgroep voor 60+ -ers, zonder leeftijdscontrole.

Deze gespreksgroep is een hechte kring die open staat voor een constructieve uitwisseling van elkaars gedachtegoed inzake geloof en leven. Ieders behoorlijk lange levenservaring geeft een extra basis voor de diepgang van de besprekingen.
 
Gebruikelijk is dat we elkaar ontmoeten op de eerste donderdagmorgen van de maand in de Vredekerk van 10.00 uur tot ca. 11.30 uur.
 
De onderwerpen en de bijbehorende schriftgedeelten kunt u in de week ervoor in ons kerkblad ‘Samen’ en in de agenda van deze website aantreffen. In een goede sfeer van onderling vertrouwen gaan we op elkaars meningen en opmerkingen in.
 
De eerst volgende bijeenkomst wordt bekend gemaakt in de agenda op deze site, in het kerkblad 'Samen' en in de Zondagsbrief.
 
Nieuwe deelnemers zijn zeker ook van harte welkom.
 
Plaats: Vredekerk
Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur
Leiding: ds. G. de Haan, dsdehaan@pkndelier.nl

 
terug