Aanmelden kerkdiensten

Voor de diensten van op zondag kunnen we maximaal 130 bezoekers per dienst verwelkomen. 
Wanneer u aanwezig wilt zijn, meldt u zich dan vóór vrijdagavond 20.00 uur aan door een mail te sturen
naar  aanmeldenkerkdienst@pkndelier.nl. 
U vermeldt daarbij uw naam en telefoonnummer, de betreffende dienst waar u naar toe wilt en het aantal mensen waarvoor u zich aanmeldt.

Voor wie de dienst wil bijwonen en zich niet via internet kan opgeven, kan zich op maandagavond of vrijdagavond telefonisch aanmelden, tussen 18.00-20.00 uur bij Wim Lagerweij    0174-515753
Alleen wie zich hebben aangemeld én daarvan een bevestiging hebben ontvangen, kunnen de betreffende dienst bijwonen.

Volg de richtlijnen die ons vanuit de overheid worden aangereikt omtrent het al dan niet thuis blijven vanwege gezondheidsklachten. Bij het bezoeken van de kerk houden we anderhalve meter afstand; bij het betreden en verlaten van de kerk - of tussentijds verplaatsen in de kerk - dragen we een mondkapje (na het plaatsnemen in de banken mag het mondkapje afgedaan worden); en volgt u de aanwijzingen van de gastdames en -heren op.
We hopen zo, rekening houdend met elkaar, op een zo veilige mogelijke wijze de kerkgang mogelijk te houden.
 
terug