Communicatiegroep

De communicatiegroep wil de kerk in zijn geheel promoten en alle activiteiten die daarbij horen. Met het doel meer betrokkenheid tussen de kerk en de gemeente, het dorp en zijn bewoners te creëren. Als geloofsgemeenschap zijn we immers geroepen om in deze wereld merkbaar te maken wie we zijn en wat we doen. In het volle besef dat we het doen om te bouwen aan Gods Koninkrijk.
Dat doen we sinds 2019 met vijf enthousiaste mensen. Er worden praktische dingen gedaan zoals spandoeken maken, publicaties in de Lierenaar, de website meehelpen up-to-date te houden en wat er nog meer voor handen is. We kijken ook naar de interne communicatie en hebben daarover onder andere overleg met diverse betrokkenen. Er komen verder vragen naar ons van allerlei aard, waar we met elkaar een antwoord op proberen te vinden.

We ontdekken dat we te kort komen als het gaat om communiceren via ‘social media’. We laten ons graag versterken door jou, als je:
- skills hebt (of er juist in wil groeien) om met FB, Twitter, Insta, website en anders socials om te gaan
- ideeën hebt om het mooier en beter te maken dan het nu is
- je tijd & energie wilt inzetten om bij te dragen aan Gods Koninkrijk in onze omgeving

Je werkt deels zelfstandig en op eigen initiatief, deels werk je hiervoor samen met onze webmaster, de redactie van de chrch-app groep en andere mediagroepen.
De verwachting is dat dit wekelijks één uur van je vraagt. Waar je kansen ziet, mag je hier natuurlijk meer tijd in investeren.
Je maakt deel uit van een hechte en gezellige communicatiegroep en zowel jij als onze gemeente groeien door jouw bijdrage in dit stukje gemeentewerk.
Kom jij onze groep versterken? Van harte welkom!
 
terug