Cantorij

Alle eeuwen door is de christelijke kerk een zingende kerk geweest.
Zingen verbindt, geeft vreugde, biedt troost en kan uitdrukking geven aan het geloof.
De Lierse Cantorij wil graag een bijdrage geven aan het ondersteunen van de gemeentezang, zeker bij het zingen van minder bekende liederen uit het nieuwe Liedboek .
De Lierse Cantorij zingt afwisselend in de erediensten van de Domkerk en Vredekerk; in elke kerk meestal vier keer per jaar. Het aantal leden schommelt tussen 20 en 25, gelijkmatig verdeeld over de verschillende zangstemmen.

De cantorijleden repeteren vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Domkerk onder leiding van de dirigente Pity Falkena.

Informatie:
Ria van den Berg,  0174-613001   ria@vandenbergdelier.nl 
terug