woensdag 1 juni 2022

Bijeenkomst voor alle vrijwilligers van het aandachts pastoraat van de nieuwe organisatie POA

Datum: 
 woensdag 1 juni 2022
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 't Centrum

Het afgelopen halfjaar is er achter de schermen had gewerkt aan de oprichting van een nieuwe ouderenorganisatie de POA. De POA staat voor Protestantse Ouderen Activiteiten.  
In deze organisatie gaan het ouderenwerk van de voormalige Vredekerk en dat van de voormalige HVD  samen verder.
Ze organiseert de verjaarsvisite, het bezoekwerk aan 85-plussers (=aandachtspastoraat) en de druiven/ouderenmiddag in het najaar. Ook het organiseren van een uitje voor senioren valt onder de POA. 

Omdat er sprake is van een nieuwe organisatie nodigen wij alle medewerkers van het aandachtspastoraat uit voor een kennismakings- en informatieavond op woensdag 1 juni a.s. in de grote zaal van Het Centrum. Aanvang half 8. Alle vrijwilligers zullen binnenkort een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tevens is er deze avond gelegenheid voor het stellen van vragen. 
De bijeenkomst zal ca. één uur duren. 
Wij hopen zoveel mogelijk oude en nieuwe vrijwilligers te begroeten op 1 juni as. 
ds. Geke de Haan
Rien van Dam 
Ina van Wensen

terug