AdvertentieProtestantse gemeente De Lier is op zoek naar een Predikant (0,6-1,0 fte).

Zoals de gewassen in de Westlandse kassen niet zonder de goede zorgen van de tuinder kunnen, zo kijkt de Protestantse gemeente De Lier uit naar een 'tuinman/vrouw' die bij bijdraagt aan de bloei van onze gemeente. Iemand die in navolging van Jezus Christus - die op de morgen van zijn opstanding voor een tuinman werd aangezien - en met hulp van de Heilige Geest de liefde van God wil doen helpen groeien.

We zien uit naar een predikant(e) die al werkend op Gods akker kan vertalen, versterken, verdiepen, verfrissen en vernieuwen. Die dat samen wil doen binnen een zeer collegiaal team met een predikant, twee kerkelijk werkers, een enthousiaste kerkenraad en een grote schare van vrijwilligers die allen bereid zijn de mouwen op te stropen.

Bij vertalen, versterken, verdiepen, verfrissen en vernieuwen denken we in De Lier aan het volgende:

Vertalen
Met een doorleefde persoonlijke geloofsbeleving wordt de boodschap uit Gods Woord gezaaid, relevant en verstaanbaar gemaakt. Het inspireert de mensen, zodat zij het kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. In een vertrouwde en aantrekkelijke liturgie kan samen gezocht worden naar vernieuwende elementen.

Versterken en verdiepen
Wat gezaaid is, vraagt om aandacht: begieten en begeleiding in groei. Onder versterken en verdiepen verstaan we de pastorale zorg in de gemeente, samen met de twee wijkpastores en de ouderenpastor. Ook het leiding geven aan kringen behoort hiertoe. Evenals het toerusten en inspireren van de kerkenraad, diaconie, college van kerkrentmeesters en de vele andere vrijwilligers in de gemeente, waardoor zij hun talenten verder kunnen ontplooien.

Verfrissen en vernieuwen
De gemeente wil opgebouwd worden. Er is ruimte (in budget en menskracht) voor het ontkiemen van verfrissende en vernieuwende ideeën die rekening houdt met o.a. de Next Generation, Groene Kerk en Kerk naar Buiten. Met oog voor het behoud van wat goed is en als goed ervaren wordt. Dat vraagt om verbindend willen zijn voor alle generaties. En om flexibel kunnen omgaan met de spontaniteit en de openhartigheid die er is bij de mensen. Het kunnen begeleiden in veranderingsprocessen helpt daarbij.

Uitnodiging om te reageren
Voel u zich aangesproken in de mogelijkheden die hierboven beschreven zijn? Wilt u bijdragen aan het begeleiden van de groei en bloei en met de oogst van de vruchten de dankbaarheid en eer toekennen aan onze hemelse Vader? De Protestantse gemeente De Lier komt graag in contact met u.
Stuur uw motivatiebrief met curriculum vitae per e-mail naar 
 beroepingscommissie@pkndelier.nl.
Er wordt met veel belangstelling uitgekeken naar uw reactie.
Aanvullende informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr A.J. van Zanten via    0622510731 

Met een hartelijke groet,Beroepingscommissie
van de Protestantse gemeente De Lier
 
terug