Zondag 31 oktober

Op de laatste zondag van oktober, in de aanloop naar Dankdag, kleurt de kerk (extra) groen. Extra, want de liturgische kleur na Pinksteren en Trinitatis is al maanden groen. Deze zondag gaan wij echter met het ‘groene’ thema aan de slag, dat de kerken overstijgt. Namelijk deze zondag staan ‘groen’ en duurzaamheid centraal. 
Dit doen we aan de hand van het thema van de Micha-zondag (dit jaar officieel op 17 oktober) en dat is genieten van genoeg. Genieten ja, maar wanneer is het genoeg? Aan de hand van inspirerende Bijbelteksten denken we na over onze omgang met de schepping en over sociale gerechtigheid. Binnen de PKN bestaat er al een tijd de beweging van de Groene kerken. Steeds meer lokale kerken sluiten zich aan. Is de tijd in De Lier daar ook niet rijp voor?
Meer en meer mensen hebben of denken na over een moestuin in de achtertuin of een volkstuin elders. Steeds meer zonnepanelen sieren de Westlandse daken. In Corona-tijd was er de oproep om lokaal te kopen. Hiermee ondersteunen we lokale ondernemers, maar hoeft er ook minder milieubelastend transport te zijn. We zien groepen mensen de stranden, bossen en bermen ‘ploggen’, ofwel ontdoen van afval. We zien steeds meer elektrische auto’s. Mensen eten minder en/of kwalitatief beter (scharrel)vlees. En als we dan producten van ver(der) weg kopen, (hoe) weten we of die boeren en tuinders een eerlijke prijs en die arbeiders een eerlijk loon krijgen?
In de dienst denken we na over ons christen zijn en onze levensstijl. We lezen uit de Bijbel en laten ons inspireren, uitdagen, confronteren en bemoedigen. Omdat dit thema vraagt om (na)gesprek, discussie, mooie voorbeelden en concrete ideeën, nodigen we iedereen uit om na de dienst hierover door te praten. Daarvoor willen we oversteken naar De Rank. Een gebouw met een treffende naam. We hebben er immers allemaal belang bij dat de schepping en ons geloof vrucht blijven dragen. Dat geldt voor de grijze en groene generaties.
Zet 31 oktober alvast in de agenda en dus niet alleen de kerktijd, maar met een uitloop. We hopen jullie te mogen ontmoeten in de Domkerk en aansluitend in De Rank!

Diakenen Thelma Jansen-Dekker en Hetty van Nieuwkerk-Boers en ds. Lennart van Berkel
terug