Welkom in de kerkdiensten

Om een kerkdienst in de Domkerk of Vredekerk bij te wonen, is vooraf aanmelden niet meer nodig. Dit maakt het naar een kerkdienst komen een stuk eenvoudiger. En of u er naar uitkijkt om weer naast elkaar te mogen zitten of dat u liever nog wat onderlinge afstand houdt, met beide mogelijkheden wordt rekening gehouden. Lees daarvoor het berichtje hierna. We hopen u en jou graag (weer) te ontmoeten in de zondagse eredienst. Wees welkom!

Schouder aan schouder of met gepaste afstand
Er zijn kerkgangers die kijken ernaar uit om weer naast elkaar te mogen zitten. Schouder aan schouder, even bij praten zonder dat iedereen hoeft mee te luisteren. Evenzogoed zullen er zijn die graag nog een beetje onderlinge afstand houden ten opzichte van elkaar, om wat voor reden dan ook. Dichtbij elkaar of op gepaste afstand, met beide voorkeuren wordt rekening gehouden. Vandaar dat er in de kerkzaal ruimte is voor beide mogelijkheden. Er is een deel waarvan wordt aangegeven dat als je daar gaat zitten, je gewoon aan kunt schuiven bij degenen die er al zitten. En er is een deel waarvan je weet dat als je daar plaats neemt, dat het gewenst is nog enige onderlinge afstand te houden. Wees vooral vrij in het maken van een eigen keuze. Op deze manier, rekening houdend met elkaar en dat ook respecterend, hopen we voor iedereen de kerkgang fijn en plezierig te kunnen laten verlopen. Ook hierbij geldt: weet je welkom!
 
terug