Vooruitblik: Aan tafel!

Ons nieuwe jaarthema is ‘Aan tafel!’. Dit verwijst uiteraard naar de tafel van de Heer, zoals bij het Heilig Avondmaal, maar ook naar de tafel van de ontmoeting, zoals die op vele plaatsen ingericht kan worden.
Op Startzondag 25 september hopen we een oecumenische viering te hebben rondom dit thema met onze Rooms-katholieke en Vrijgemaakte broeders en zusters.
Aangezien wij echter sinds onze ‘verenigingsdienst’ op 12 december vorig jaar in de Domkerk, met een beperkt aantal mensen vanwege Corona, nog niet echt feest hebben gevierd, willen we in de week voorafgaand aan 25 september graag met en bij elkaar ‘aan tafel’! Dit kan op allerlei manieren: bijvoorbeeld in iedere straat of buurt een walking dinner, een lunch of diner in de vernieuwde Domkerk met een open tafel voor niet alleen kerkleden, maar ook het dorp. Of misschien wel weer een lange tafel door de Hoofdstraat, zoals met 750 jaar De Lier! We willen immers ook missionair en diaconaal zijn – we zijn dankbaar en dienstbaar volgens de concept meerjarenvisie.
Kortom er zijn ideeën genoeg te bedenken, maar het valt of staat met jullie enthousiasme en gastvrijheid als gemeenteleden. We zoeken dus mensen die in een werkgroepje de ideeën willen verzamelen en uitwerken. En daarnaast zoeken we gastadressen en mensen die willen helpen bij het organiseren van grotere maaltijden, bijvoorbeeld in de kerk. Laat uw gedachten eens gaan tot aan de zomer of tijdens de zomer. Maar wacht niet te lang, want het vraagt uiteraard enige voorbereiding en coördinatie.
Aanmelden kan bij mij, een collega, scriba, uw wijkcontactpersoon of ouderling.
We hopen op vele enthousiaste aanmeldingen om er een ware feestweek vol ontmoeting en met lekkere maaltijden van te maken. En om gelijk ook te oefenen als gemeente in gastvrijheid en delen.
Namens de kerkenraad, ds. Lennart van Berkel 
terug