Vervroegd emeritaat

Na een poosje ‘gewikt en gewogen’ te hebben, heb ik rond de kerstdagen besloten om vervroegd emeritaat aan te vragen. Dit  natuurlijk voluit in overleg met mijn echtgenote. Zij zal ook stoppen met haar werk bij Kwadraad Maatschappelijk Werk. Het is dus de bedoeling dat we per 1 juli a.s. eerder met pensioen gaan. De eerste reden voor dit besluit is dat ik maar slecht goed op gang kom na de operatie vanwege een kwaadaardige tumor in het afgelopen jaar. De vaart komt er niet meer in, ik ben vaak moe. De vrees leeft behoorlijk dat ik moeizaam of niet werkzaam de pensioengerechtigde leeftijd ga halen. Ook zijn er verschillende zeer verdrietige omstandigheden in de familie van Marian. Dit alles heeft tot deze keuze geleid. Een besluit met fikse gevolgen voor u als gemeente, collega’s en de kerkenraad. En zeker ook voor onszelf natuurlijk. Toch ervaren Marian en ik dat het een goed besluit is. We vertrouwen er op dat we onder de hoede van ‘de goede machten’ de weg voor ons kunnen gaan. En…we hebben hopelijk nog een half jaar om de werkzaamheden zo goed mogelijk af te ronden. G.v.V.
 
terug