Verenigingsproces Domkerk & Vredekerk De Lier

Rapportages taakgroepen verenigingsproces

Lees meer...

Vorming & toerusting, Protestantse Gemeente De Lier

In de beide huidige gemeenten gebeurt het nodige op het gebied van vorming en toerusting. 

Lees meer...

Stuurgroep Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk

Reactie op de kerkenraadsmiddag van 5 oktober.

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, mei 2019

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, maart 2019

De stuurgroep vergadert weer op 25 maart. Wilt u nog aandachtspunten inbrengen? Laat het ons weten!

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, januari 2019

Het is een poos stil gebleven voor u. Dat wil niet zeggen dat we niet doorgewerkt hebben, 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, okt. 2018

De stuurgroepleden zijn in gesprek met hun taakgroepen. 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk

Samenvattend verslag van vergadering op 21 augustus 2018.

Lees meer...

Het verenigingsproces

Wij willen u/jou graag op de hoogte brengen van de stand van zaken

Lees meer...

Adviesgroep Interieur Protestante gemeente De Lier

Adviesgroep Interieur Protestante Gemeente De Lier  

Lees meer...