Verbouwing Vredekerk

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de verbouwing van de Domkerk onlangs is afgerond. Nu is de Vredekerk aan de beurt. Het wordt een minder ingrijpende operatie, maar ook hier is genoeg werk aan de winkel.
Ook voor de Vredekerk is een aparte bouwcommissie opgericht, deze bestaat uit; Elly Pronk, Herma van Venetiën, Jan den Hoed, Siem van den Berg, Harry van der Meer, Ab Eilander, Arie Stolk en Frans van den Bos. De bouwcommissie is dit voorjaar al gestart met de eerste voorbereidingen, zoals het onderzoeken van de benodigde aanpassingen voor de vloer, verwarming, schilderwerk. Daarnaast is er een keuze voor de stoelen gemaakt in samenwerking met de Domkerk en hebben we de vloerbedekking en gordijnen uitgezocht.
De planning is om begin september te starten met de werkzaamheden. Allereerst  het inpakken van het orgel en veiligstellen van de technische installaties. Daarna  gaan we starten met het weghalen van de verwarmingsbuizen en de banken in het middengedeelte en  aan de Wilhelminastraat-zijde. In de fase hierna komt de grootste klus en zullen we met de fundering aan de slag gaan. Gevolgd door de aanpak van een gedeelte van het stucwerk (aan de Wilhelminastraat-zijde) en tot slot volgt de stoffering en herinrichting.
In de voorlopige planning streven we ernaar om begin 2023 klaar te zijn.
Gelukkig hebben we al een flinke lijst met enthousiaste vrijwilligers die ondersteuning willen komen bieden. Maar omdat er veel werk te doen is willen we hierbij toch nog een extra oproep doen voor vrijwilligers die willen helpen met alle voorkomende werkzaamheden zoals: banken en vloeren slopen, vuil afvoeren, schoonmaken en opruimen, elektra, verven, koffie zetten, etc.... Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Siem van den Berg  06-53722013. Belangstellenden voor één of enkele kerkbanken of mensen die opslag ruimte beschikbaar hebben, kunnen zich ook bij Siem melden.
We zullen u vanaf september weer wekelijks via de Samen op de hoogte houden van de werkzaamheden en net als in de Domkerk een aantal kijkmomenten organiseren.
College van Kerkrentmeesters

 
terug