Van harte welkom in de Vredekerk

"Dit is een morgen als ooit de eerste" (Lied 216). We zouden zondag zomaar met dit lied kunnen beginnen. Want hoe heerlijk is het om weer naar de kerk te mogen zoals het ooit was: aanmelden is niet meer nodig, mondkapje is niet meer nodig, anderhalve meter hoeft niet meer en ook een maximumaantal bezoekers is niet meer van toepassing. Kortom: u en jij zijn van harte welkom om de kerk in zijn geheel te vullen. Wat een vreugde zal dat geven.
Overigens, laten we in de blijdschap en dankbaarheid die er mag zijn ook rekening houden met hen die graag nog wel enige voorzichtigheid in acht willen nemen. Dus als u liever uw mondkapje ophoudt en als u graag wat onderlinge afstand bewaart, doe dat gerust.
Voor wie graag de anderhalve meter afstand wilt aanhouden, die kunnen plaatsnemen in het zijgedeelte van de kerk aan de kant van de Koningin Wilhelminastraat. Maak daar gerust gebruik van. Door elkaar zó de ruimte te gunnen en rekening te houden met de ander, weten we ons allemaal welkom in de erediensten in De Lier.

 
terug