Schouder aan schouder

Schouder aan schouder of met gepaste afstand
Er zijn kerkgangers die kijken ernaar uit om weer gezellig naast elkaar te mogen zitten. Misschien behoor jij daartoe en kijk je ernaar uit om weer fijn dicht(er) bij elkaar te zitten. Schouder aan schouder, even de nieuwtjes kunnen uitwisselen zonder dat iedereen hoeft mee te luisteren.
Evenzogoed zullen er zijn die graag nog een beetje onderlinge afstand houden ten opzichte van elkaar, om wat voor reden dan ook. Dichtbij elkaar of op gepaste afstand, met beide voorkeuren wordt rekening gehouden door ze te respecteren. Vandaar dat er in de kerkzaal ruimte is voor beide mogelijkheden.
Er is een deel waarvan wordt aangegeven dat als je daar gaat zitten, je gewoon aan kunt schuiven bij degenen die er al zitten. En er is een deel waarvan je weet dat als je daar plaats neemt, dat het gewenst is nog enige onderlinge afstand te houden. Wees vooral vrij in het maken van een eigen keuze. Op deze manier, optimaal rekening houdend met elkaar en dat ook respecterend, hopen we voor iedereen de kerkgang fijn en plezierig te kunnen laten verlopen. Ook hierbij geldt: weet je welkom!
 
terug