Passage De Lier 75 jaar

PASSAGE DE LIER VIERT 75 JARIG JUBILEUM.

Hoewel de naam Passage pas dateert van 1998 (zij komt voort uit een fusie tussen de NCVB en de CPB) bestaat deze Christelijke Vrouwenbond al 75 jaar en al 75 jaar actief in De Lier.
Passage is er voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.
Een keer in de maand wordt er vergaderd, dan is er een spreker/spreekster die iets komt vertellen over een onderwerp dat voor ons als leden interessant is en dat is zeer gevarieerd. Het kan een verhaal zijn over het Loodswezen, over een oogziekenhuis in Ghana maar ook over schapenwol en wat er allemaal van gemaakt kan worden. Over de Lagere School van vroeger en de boeken van W.G. van der Hulst, over Droomdekentjes en over het Luchtvaartpastoraat op Schiphol.
Ook vieren we Kerstfeest en Paasfeest. We gaan 1 keer per jaar een dagje uit, we maken een mooie fietstocht door de omgeving en ook heeft er wel  eens een high tea op het programma gestaan. Verder hebben we een levendige boekenkring, iedere maand bespreken we een boek, er is een wandelgroepje dat wekelijks een paar uurtjes loopt en onderweg koffie drinkt. Voor de kerst maken we een mooi kerststuk. Leden die ziek zijn worden bezocht en ook de jarigen worden niet vergeten. Kortom: Deze vereniging is zeer actief en nog lang niet uitgepraat.
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom...  we vergaderen in gebouw ’t Centrum.
De eerste vergadering in het nieuwe seizoen is in september. 
Nu dus 75 jaar oud.
We gaan het vieren op 21 april met een vrolijk programma en daarbij zijn we heel dankbaar dat we dat in vrijheid en vrede kunnen doen.

 
 
terug