Nieuwe website

Hier is ie dan, de nieuwe website van de Protestante Gemeente (in wording) De Lier, afgekort PG de Lier.

Het zal voor iedereen best wennen zijn, we zijn al 20 jaar gewend aan de pkn website.
Maar met alle veranderingen is het fijn om een website te hebben zonder de 'oude' afdelingen; Vredekerk, Domkerk en Jeugdwerk.

Alles in 1 site, dat is onze bedoeling. We hebben gebruikt gemaakt van de landelijke PKN of PG, zij hebben websites ontwikkeld voor protestantse kerken, zo hoeven we zelf het wiel niet uit te vinden.

We hebben wel met veel veranderingen te maken gehad, zo kunnen we geen foto's met personen meer tonen, ook de Ramshoorn, de zondagsbrief,  het informatieboekje en foto's mogen niet meer voor iedereen zichtbaar zijn.
Daar is iets voor gevonden!
Iedereen kan, na aanmelding, inloggen op deze website en de afgeschermde gedeeltes lezen.
Wilt u graag een inlogcode om de afgeschermde gedeeltes te lezen ontvangen??
Meldt u dan aan bij de webmaster via deze link: aanmelden inlog website

Meer mogelijkheden
Wat nu mogelijk is, om de agenda punten en kerkdiensten die geweest zijn nog eens na te kijken, u kunt ook een dienst uit het verleden opnieuw bekijken. Voor nu vanaf februari 2021, het is nog niet zeker hoe lang we terug kunnen kijken, dat komt vast nog wel.
Kijkt u in de orde van dienst, dan ziet u soms een lied in een andere kleur. Dan kan u dat lied weer eens bekijken en/of beluisteren.
Er is ook een mogelijkheid om uw kerkelijke bijdrage of een bijdrage aan een project via deze site te doen. Rechts bovenin het menu staat het item 'donaties'. Kijkt u er eens rond en ontdek de nieuwe mogelijkheden. 
We hebben vast nog niet alle mogelijkheden van deze site gebruikt, maar we blijven ermee aan het werk.
Zo willen we graag de app koppelen aan deze website, dat scheelt een hoop werk, ook willen we af van de email adressen met domkerk of vredekerk in het adres. Dat is nog iets voor de toekomest.

Heeft u op of aanmerkingen?
We werken hard aan de verbeteringen, maar valt u iets op wat u graag anders zou willen zien?
Ga naar het menu contact, rechts bovenin de menubalk, en deel ons mee wat u van de website vindt.
We hopen op positieve reacties, maar onderbouwde suggesties zijn ook altijd welkom!

Zijn er mensen die ons willen helpen  om deze site up to dat te houden?
Meldt u even aan via het menu contact.
 
terug