Musical Ruth

In het komende najaar en het voorjaar/zomer van ‘23, willen we met een ieder die graag zingt, toneelspeelt of creatief is de musical Ruth gaan instuderen. Er zijn mogelijkheden voor jong en oud, voor dames en heren kortom; iedereen van 8-88 jaar is welkom!
Ook het kinderkoor “Do-re-mi” verleent haar medewerking, kinderen kunnen samen starten op woensdagavond met de koorleden de liedjes en eventuele dansjes instuderen. Later gaan zij met de groep mee oefenen.

Het verhaal is zoals meerdere verhalen uit de bijbel verrassend. Het begint bij een crisis en verliezen en eindigt bij een wieg. Ook is het bijzonder actueel met de honger in Afrika en de vluchtelingen in het door oorlog verwoestte Oekraïne. We zullen na enige tijd worden ondersteund door live muziek, we hebben reeds enkele mensen bereid gevonden, maar een drumstel, dwarsfluit en eventueel een gitaar zou een mooie aanvulling geven.

We hopen in oktober, november te starten en dan in januari door te gaan, waarbij de musical 16 en of 17 juni 2023 zal worden opgevoerd.
Het oefenen zal gaan plaatsvinden op donderdagavond vanaf 6 oktober van 19.30-21.00/21.30 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.
Voelt u/jij zich aangesproken door deze activiteit meld je dan aan bij Suzan van Zanten. Nieuwe Tuinen 12 De Lier, : suzanz@live.nl  06-81577607 .

 
terug