zondag 19 maart 2023 om 19:00 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerrit Schouten, Echteld
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Wim Loef

Collecte: 1. de Glind, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   


Orde van dienst
Orgelspel
Welkom
Psalm 146: 1 + 2 + 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing: Psalm 146 (NBV21)
Lied 146a: 1 + 3 + 5
Verkondiging
Orgelspel
Lied 146c: 1 + 2 + 3
De apostolische geloofsbelijdenis
Lied 704: 3
Mededelingen i.v.m. de voorbeden
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”
Overige mededelingen
Lied 418
Zegen
Gezongen amen

Toelichting collecte
Een stabiel thuis voor kinderen Nederland: De Glind
Ruimte voor een kind in jeugddorp De Glind. Hier vinden uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Een gezinshuis is woonopvang bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Naast het gezinswonen krijgen kinderen in Jeugddorp De Glind ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen. Steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee?

terug