zondag 2 oktober 2022 om 19:00

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Job 42: 1-6, 10, 16-17 & Mattheus 13: 44-46
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer
Organist: Leo Bouma

Collecte: 1. Kerk in Actie: kerk & Israël 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   


Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtslied: Evangelische Liedbundel 301: 1 + 2 + 3 + 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangslied: Psalm 146:1 + 3
Apostolische Geloofsbelijdenis
Lied 870: 1 + 3 + 4 + 8
Gebed
Schriftlezing: Job 42: 1-6, 10, 16-17
Lied 906: 6 
Schriftlezing: Mattheus 13: 44-46
Lied 906: 7 + 8
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Psalm 73: 9 + 10
Pastoralia
Dankgebed en voorbeden
Overige mededelingen, o.a.collecte
Slotlied 248: 1 + 2 + 3 + 4
Zegen


terug