zondag 29 mei 2022 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer
Organist: Wim Loef

Collecte: 1. hospice Beukenrode, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   


Klik op het boekje voor de orde van dienst:  

Toelichting collecte
Hospice Beukenrode is een begrip in het Westland.
De collecte van de zondag is bestemd voor de palliatieve zorg van het hospice.
Geef aan de collecte in de kerk. Of maak uw bijdrage over via de QR code of op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v.  PG De Lier o.v.v. Hospice Beukenrode

terug