zondag 15 mei 2022 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Tekst(en): Johannes 5: 17-20 & MattheĆ¼s 5: 1-12 & Johannes 3: 1-21 & 1 Johannes 4: 7-16
Ouderling(en): Elly de Nijs
Organist: Christian Hutter

Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk
 
Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:  

Jezus is beelddrager van God
Het overkomt je regelmatig dat je God niet begrijpt. Dat je het beeld dat je van Hem hebt, moet bijstellen. Lastig is dat. Want het lijkt dan net of je een beetje houvast - dat je had aan dat beeld van Hem - kwijtraakt. Afgelopen zondag dachten we daarover na in de avonddienst.
Vanavond gaan we het hebben over welk beeld dan wel een waarachtig beeld van God mag zijn. Hoe mogen we God zien en doet dat recht aan wie en hoe Hij is? Daarvoor gaan we naar Jezus kijken. Want Jezus en de Vader zijn één. Wie Jezus ziet, heeft de Vader gezien, zegt Jezus zelf. Maar wat laat Jezus dan zien, waardoor wij God voluit mogen kennen en waaraan we ons mogen vasthouden?
We gaan te rade in Gods Woord en te rade bij onszelf. En we zingen er bekende bijpassende liederen bij.
Gertjan Pellikaan

Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied 978: 1 + 4 
Stil gebed & bemoediging & groet
Lied 274: 1 + 2 + 3
Gebed
Lied 42: 1 + 2 + 6
Evangelische liedbundel 186a: 1 + 2
Schriftlezing: Johannes 5: 17-20
Lied 314: 1 + 2 + 3
Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-12
Lied 836: 1 + 3 + 4
Schriftlezing: Johannes 3: 1-21
Lied 286: 1 + 2 + 3
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-16
Lied 838: 1 + 3 + 4
Lied 245: 1 + 3
Gebed
Slotlied 413: 3 + 2 + 1
Zegen
Lied 431c


Collecte voor Streekverband De Tien
Deze zondag collecteren we voor Streekverband De Tien. Door de bij Streekverband De Tien aangesloten Westlandse kerken, wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v. collecten, giften etc. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Dit jaar is er gekozen voor de volgende projecten. Project Girls Empowerment Foundation, Stichting Jarikin, Stichting Elim, Stichting A cup for Humanity, Stichting de Zaaier en Stichting Westland4Gambia. Wilt u meer weten over deze projecten, kijk eens op de website van Streekverband de Tien (www.streekverband-de-tien.nl).
De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

terug