zondag 15 mei 2022 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): dr. A.C. Verweij uit ’s-Gravenzande
Tekst(en): Psalm 38: 10 t/m 16 & Psalm 39: 1 t/m 8 & 1 Petrus 1: 3
Ouderling(en): Joop Stolze
Organist: Christian Hutter

Beamer: Wim de Vos
Streaming: Marco Stolze
Bijbellezer: Elbert vd Akker
Collecte: 1. Streekverband de Tien   2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
Kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool
Onderwerp: Abraham, Sara en Isaak: Isaak en Rebekka. Genesis 24: 42-53, 62-67 

Orde van dienst:
Thema: “Waar hoop geboren wordt” (n.a.v. Psalm 38 en 39)
Inleidend orgelspel
Aanvangslied 283: 1 + 2 + 3 + 4 + 5
Stil gebed  Votum en groet
Korte inleiding op de dienst
We luisteren naar Gods gebod
Psalm 86:  4
Gebed
Lied 218: 1 + 2 + 3
Gesprek met de kinderen 
Schriftlezingen: Psalm 38: 10 t/m 16 & Psalm 39: 1 t/m 8
Lied 657: 1 + 2
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3
Lied 657: 4
Preek: “Waar hoop geboren wordt”
Meditatief orgelspel
Psalm 42: 3
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 801: 1 + 2 + 3 + 5
Zegen met gezongen Amen


Collecte voor Streekverband De Tien
Deze zondag collecteren we voor Streekverband De Tien. Door de bij Streekverband De Tien aangesloten Westlandse kerken, wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v. collecten, giften etc. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Dit jaar is er gekozen voor de volgende projecten. Project Girls Empowerment Foundation, Stichting Jarikin, Stichting Elim, Stichting A cup for Humanity, Stichting de Zaaier en Stichting Westland4Gambia. Wilt u meer weten over deze projecten, kijk eens op de website van Streekverband de Tien (www.streekverband-de-tien.nl).
De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

terug