zondag 17 oktober 2021  om 09.30 uur
Voorganger: ds. Gerard van Velzen
Domkerk
Ouderling: Herman Meeuws
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Paul Mosterd
Streaming: Koos de Rijke
Collecte: 1. werelddiaconaat, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren             
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
Kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool.
Onderwerp: God belooft dat Hij weer in Jeruzalem zal wonen. Zacharia 8: 1-8 en 20-23.

Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtslied: Psalm 122: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangslied: Psalm 122: 3
Gebod van God
Lied 310: 1 + 3 + 5
Gebed
Schriftlezingen: Zacharia 8: 1-18, 20-23
                        Openbaring 21: 22 - 22: 5

Evangelische Liedbundel 475
Moment met de kinderen
Lied 756: 1 + 2 + 4 + 6
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 770
Pastorale mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Overige mededelingen
Slotlied 413: 1 + 2 + 4
Zegen
Uitleidend orgelspel 

terug