zondag 26 februari 2023 om 09.30 uur

1e zondag veertigdagentijd
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Ouderling(en): Arjen van Duijn
Organist: Wim Loef

Beamer: Adriaan van Zanten
Streaming: Koos de Rijke
Bijbellezer: Elbert vd Akker
m.m.v. de cantorij
Collecte: 1. Kerk in Actie: omzien naar gevangen  2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
Veertigdagenproject 2023: Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?  
In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wie Jezus is? Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?  
Onderwerp: Hij is toch die timmerman? Marcus 6: 1-16

Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtslied 212: 1  + 2 + 3 + 4 
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm 103: 1 + 3
Het grootste gebod: Matteüs 22: 36-40
Lied 544: 1 + 2 + 3
Gebed
Project Kindernevendienst: Wie? Wat? Waar? Op zoek naar wie Jezus is?
Projectlied: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?
Cantorij: ‘Veertig dagen nog tot Pasen’
Schriftlezing: Jesaja 11: 1-6a
Lied 560: 1 
Schriftlezing: Marcus 6: 1-6
Lied 560: 2 + 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 559: 1  + 2 + 3 + 4 
Pastorale mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 538: 1 + 2 + 4
Zegen

Collecte
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen.
Steun het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak uw bijdrage over op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. Diaconie PG De Lier o.v.v. collecte Gevangenenzorg of maak gebruik van de QR code. Hartelijk dank voor uw gift.
Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd 
Paasgroetenactie 2023
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Bij het verlaten van de dienst van 26 februari kunt u een kaart mee naar huis nemen. De kaart bestaat uit twee delen, Op de kaart schrijft u een groet voor de gevangene. De aangehechte kaart kan de gedetineerde  zelf aan iemand sturen. Wilt u op deze kaart een postzegel plakken.
De kaarten kunt u op tot en met zondag 5 maart in de kerk inleveren. De diaconie zal voor verzending zorgen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
Heeft u vragen over deze actie dan kunt u contact opnemen met Thelma Jansen 06-30848011 (na 18.00 uur)
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!
De diaconie
 

terug