Kanselboodschap 31 mei 2020 (2)

De kerkdiensten in de komende tijd.

Lees meer...

Wens & zwaai video

Zondag 24 mei werd er in de dienst een wens & zwaai video getoond.

Lees meer...

PKN kerk tv techniek

In deze lastige corona tijd zijn we allemaal erg blij met PKN tv. Bent u ook benieuwt wat er allemaal voor nodig is? 

Lees meer...

Platform #nietalleen

De diaonie heeft zich aangemeld op het platform #nietalleen (www.nietalleen.nl). Dit platform is onlangs opgezet en wordt ondersteund door de gezamenlijke kerken in Nederland.

Lees meer...

Verbintenis ds. A (Arlette) Brabander - Schuytvlot

Sinds zondag 1 maart 2020 is ds. Arlette Brabander - Schuytvlot 

Lees meer...

Afscheid Domkerk ds. Bart Schoone

Ds. Bart Schoone heeft afscheid genomen van de Domkerk 

Lees meer...

Adviesgroep Interieur Protestante Gemeente De Lier

Onderstaand vindt u een samenvatting met betrekking tot de stand van zaken (februari 2020) 

Lees meer...

Doopdienst 16 februari 2020

Zondagmorgen 16 februari 2020 werden Finn de Nijs en Yfke Stolze

Lees meer...

Wie waagt de sprong... zwemmen voor ALS?

We vergaderen al met elkaar, we gaan al naar de kerk met elkaar maar wat we nog niet doen is zwemmen met elkaar. 

Lees meer...

Terugblik op Winterwonderland 2019

Wat was het fijn om de kerkdeuren tijdens deze kerstmarkt open te doen

Lees meer...

Oproep voor nieuwe oppasvrijwilligers

Tijdens de kerkdiensten in de Domkerk wordt er in het zaaltje van de kerk opgepast

Lees meer...

Taakgroep Diaconie en V&T

Hier staat de rapportage van de taakgroep Diaconie en Vorming & Toerusting 

Lees meer...

Bazaar 2019

Wat kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagde bazaar.

Lees meer...

Stuurgroep Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk

Reactie op de kerkenraadsmiddag van 5 oktober.

Lees meer...

Doopdienst 13 oktober 2019

Drie kleine jongentjes werden

Lees meer...

Overstapdienst Domkerk 14 juli 2019

Zondagmorgen 14 juli 2019 namen

Lees meer...

Doopdienst 7 juli 2019

Zondagmorgen 7 juli 2019 is Savi Arja van den Berg  in de Domkerk gedoopt.

Lees meer...

Communicatie, wie helpt ons daarmee?

De stuurgroep verenigingsproces Domkerk en Vredekerk heeft behoefte aan een communicatieteam. 

Lees meer...

dhr. Gertjan Pellikaan als kerkelijk werker verbonden

Gertjan Pellikaan is de nieuwe kerkelijk werker 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, mei 2019

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk

Lees meer...

Doopdienst 12 mei 2019

Zondagmorgen 12 mei 2019 werd

Lees meer...

Aanpassen interieur Vredekerk en Domkerk

Een van de uitgangspunten bij het proces van vereniging van onze gemeenten is dat beide kerkgebouwen vooralsnog gehandhaafd blijven. 

Lees meer...

Een echte Oranjeklant

Voor de Oranjewijk, 

Lees meer...

Wat een Paasfeest!

Onder een stralende zon, 

Lees meer...

Een reiger, een kievit of

Een reiger, een kievit of…..

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, maart 2019

De stuurgroep vergadert weer op 25 maart. Wilt u nog aandachtspunten inbrengen? Laat het ons weten!

Lees meer...

Benoeming van een kerkelijk werker: Vacature vervuld!

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen, 

Lees meer...

Doopdienst 27 januari 2019

Op zondagmorgen 27 januari 2018  zijn

Lees meer...

Lierse maatjes gezocht

De diaconieën van de Vredekerk en de Domkerk zijn samen met Vitis Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning Westland op zoek naar Lierse maatjes. 

Lees meer...

Dorcas depot Westland verhuist

Dorcas depot Westland verhuist per 1 februari 2019  naar de Lierweg 53 De Lier (naast het schaatsmuseum)

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, januari 2019

Het is een poos stil gebleven voor u. Dat wil niet zeggen dat we niet doorgewerkt hebben, 

Lees meer...

Gezamelijk jaarboekje

Het was veel werk, maar het is gelukt! 

Lees meer...

Kerkbalans 2019

De komende weken is weer de tijd voor de landelijke Aktie

Lees meer...

Doopdienst 2 december 2018

Op de eerste zondag van Advent is in de Domkerk

Lees meer...

Ouderenmiddag HVD 2018

6 november heeft de ouderenmiddag van de HVD plaatsgevonden.

Lees meer...

Afscheid Agnes Gooijer

Zondagmorgen 4 november 2018 heeft proponent Agnes Gooijer-Snel 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, okt. 2018

De stuurgroepleden zijn in gesprek met hun taakgroepen. 

Lees meer...

Doopdienst 14 oktober 2018

Op de zonnige zondagmorgen van 14 oktober 2018 werden

Lees meer...

Privacyverklaring

van de Hervormde Gemeente De Lier en de Gereformeerde Kerk De Lier 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk (2)

Samenvattend verslag van vergadering op 21 augustus 2018.

Lees meer...

Het verenigingsproces

Wij willen u / jou graag op de hoogte brengen van de stand van zaken

Lees meer...

Dom- en Vredekerk app

Informatie Dom- en Vredekerk via de app

Lees meer...

Een historisch moment

Afgelopen woensdag  6 december waren de beide kerkenraden

Lees meer...

Zendingscommissie / diaconie

Sinds 1946 hebben wij een zelfstandige zendingscommissie gehad

Lees meer...

Pendeldienst Triangelbewoners/Lierse activiteiten

Wie lijkt het leuk om van tijd tot tijd een van de bewoners uit De Triangel te begeleiden naar activiteiten in ons dorp? 

Lees meer...

Een historische stap

Zoals U weet overleggen de kerkenraden van de Domkerk en Vredekerk

Lees meer...

Betaling van de collectebonnen

In verband met het feit dat er binnen de gemeente De Lier geen mogelijkheid meer is 

Lees meer...

Ringleiding

Ik weet hoeveel iemand hecht aan zijn "vaste" plaats in de kerk.

Lees meer...

Dienst naluisteren: kerkomroep.nl

Zoals een deel van jullie zondagmorgen (9 augustus) gemerkt zal hebben, bleek het geluid in de kerk verre van optimaal.

Lees meer...