Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van 

Lees meer...

Bestemming collectes werk van de diaconie

Aan het eind van vrijwel iedere streamingsdienst 

Lees meer...

Pop-up kerk – open

‘Pop-up’ kerk heet voortaan: de Huiskamer – Wees welkom en doet u mee?!

Lees meer...

Algemene mededeling

Omdat het corona-virus minder bedreigend wordt vinden er allerlei versoepelingen plaats. 

Lees meer...

Lierse Maatjes gezocht

De Lierse Maatjes is een samenwerking tussen Vitis Welzijn en de diaconie.

Lees meer...

Kerk Mini Bieb

Vanuit onze gemeente is een initiatief gestart voor het plaatsen van 2 mini-biebs.

Lees meer...

Welkom in de kerk! Aanmelden kan weer

De kerkenraad heeft vorige week besloten om de gezamenlijke kerkdiensten in de Domkerk en Vredekerk weer toegankelijk te maken voor kerkgangers. 

Lees meer...

Doopdienst 14 februari 2021

Zondag 14 februari 2021 zijn in de Vredekerk

Lees meer...

Terugblik gebedswandelingen

Wilt u nog even terugkijken naar de gebedswandelingen in januari? 

Lees meer...

Nederlands dagblad

De pop up kerk in de Hoofdstraat heeft ook de aandacht van de pers gertokken.

Lees meer...

Streaming kerkdiensten

Streaming kerkdiensten – Mooi, maar het gaat niet vanzelf

Lees meer...

Wens & zwaai video

Zondag 24 mei werd er in de dienst een wens & zwaai video getoond.

Lees meer...

PKN kerk tv techniek

In deze lastige corona tijd zijn we allemaal erg blij met PKN tv. Bent u ook benieuwt wat er allemaal voor nodig is? 

Lees meer...

Adviesgroep Interieur Protestante Gemeente De Lier

Onderstaand vindt u een samenvatting met betrekking tot de stand van zaken (februari 2020) 

Lees meer...

Oproep voor nieuwe oppasvrijwilligers

Tijdens de kerkdiensten in de Domkerk wordt er in het zaaltje van de kerk opgepast

Lees meer...

Taakgroep Diaconie en V&T

Hier staat de rapportage van de taakgroep Diaconie en Vorming & Toerusting 

Lees meer...

Stuurgroep Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk

Reactie op de kerkenraadsmiddag van 5 oktober.

Lees meer...

Communicatie, wie helpt ons daarmee?

De stuurgroep verenigingsproces Domkerk en Vredekerk heeft behoefte aan een communicatieteam. 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, mei 2019

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk

Lees meer...

Aanpassen interieur Vredekerk en Domkerk

Een van de uitgangspunten bij het proces van vereniging van onze gemeenten is dat beide kerkgebouwen vooralsnog gehandhaafd blijven. 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, maart 2019

De stuurgroep vergadert weer op 25 maart. Wilt u nog aandachtspunten inbrengen? Laat het ons weten!

Lees meer...

Benoeming van een kerkelijk werker: Vacature vervuld!

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen, 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, januari 2019

Het is een poos stil gebleven voor u. Dat wil niet zeggen dat we niet doorgewerkt hebben, 

Lees meer...

Gezamelijk jaarboekje

Het was veel werk, maar het is gelukt! 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, okt. 2018

De stuurgroepleden zijn in gesprek met hun taakgroepen. 

Lees meer...

Privacyverklaring

van de Hervormde Gemeente De Lier en de Gereformeerde Kerk De Lier 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk (2)

Samenvattend verslag van vergadering op 21 augustus 2018.

Lees meer...

Het verenigingsproces

Wij willen u / jou graag op de hoogte brengen van de stand van zaken

Lees meer...

Dom- en Vredekerk app

Informatie Dom- en Vredekerk via de app

Lees meer...

Een historisch moment

Afgelopen woensdag  6 december waren de beide kerkenraden

Lees meer...

Zendingscommissie / diaconie

Sinds 1946 hebben wij een zelfstandige zendingscommissie gehad

Lees meer...

Pendeldienst Triangelbewoners/Lierse activiteiten

Wie lijkt het leuk om van tijd tot tijd een van de bewoners uit De Triangel te begeleiden naar activiteiten in ons dorp? 

Lees meer...

Een historische stap

Zoals U weet overleggen de kerkenraden van de Domkerk en Vredekerk

Lees meer...

Betaling van de collectebonnen

In verband met het feit dat er binnen de gemeente De Lier geen mogelijkheid meer is 

Lees meer...

Ringleiding

Ik weet hoeveel iemand hecht aan zijn "vaste" plaats in de kerk.

Lees meer...

Dienst naluisteren: kerkomroep.nl

Zoals een deel van jullie zondagmorgen (9 augustus) gemerkt zal hebben, bleek het geluid in de kerk verre van optimaal.

Lees meer...