Historie

ONTSTAAN VAN DE DOMKERK

In het jaar 1245 kregen de bewoners van De Lier toestemming om een eigen parochiekerk te bouwen. Daarvoor waren zij aangewezen op de parochie van Maasland. De in 1245 gebouwde kerk, die gewijd was aan Sint Joris, was eenvoudiger van opzet dan de huidige kerk. Mogelijk dat de huidige pilaren op de plaats van de vroegere buitenmuren staan.
Over de bouw van de huidige kerk zijn geen archiefgegevens bekend. Vermoedelijk dateert de kerk uit het midden van de 15e eeuw. De Domkerk is een laat gotische kruiskerk.
In 1572 ontstond door blikseminslag brand in de torenspits die er de oorzaak van was dat de spits en de kerk afbrandden. Pas na 87 jaar was de restauratie gereed en werd de kerk weer in gebruik genomen. Rond 1780 is er nog een restauratie uitgevoerd. De laatste restauratie vond plaats tussen 1954 en 1957.


gebrandschilderd raamHET INTERIEUR VAN DE DOMKERK

Na de Beeldenstorm van 1566 is er veel kunst van onschatbare waarde verloren gegaan. Ook de Lierse Domkerk ontkwam daar niet aan, zo werden o.a. de wapenborden van de Heren en Vrouwen van De Lier verwijderd. De kerk bezit nog enkele oude borden, n.l. het tiengebodenbord, een bord ter herdenking van de opbouw van de kerk in 1659 en een predikantenbord.
De preekstoel is waarschijnlijk iets ouder en komt vermoedelijk uit de Zuid-Nederlanden (oost België). Aan de preekstoel is een doopvont uit 1659 bevestigd.
In het koor van de kerk zijn nog slechts zes grafstenen vanaf 1600 bewaard gebleven.
Aan de noordzijde van de kerk is een glas-in-lood gebrandschilderd raam aangebracht. Het is op 30 mei 1920 onthuld ter herdenking van Arent Dirksz. Vos die openlijk de hervorming aanhing en daarvoor in 1570 werd terechtgesteld. In 1566 organiseerde hij zijn eigen beeldenstorm, waarbij het beeld van Sint Joris door hem werd vernield. 

DE TOREN VAN DE DOMKERK

Tijdens de bouw van de toren is, vanwege een instabiele ondergrond, het eerste torengedeelte scheef weggezakt. Ook het volgende stuk daarop maakte dat de toren weer meer wegzakte. Nadat het derde gedeelte erop was gebouwd, heeft men maar afgezien van de verdere bouw. De toren is aan de zuidkant nu 1,5 meter de grond ingezakt en staat op maaihoogte 60 cm scheef. Verder steekt de toren nog zes meter in de grond. Om de toren beter te stabiliseren is er tijdens de renovatie van 1954 tot 1957 een meters dikke betonnen plaat onder de toren aangebracht die steunt op 41 heipalen.
Om de toren toch nog wat hoger te maken dan de ruim 30 meter is er in het verleden een houten kapconstructie aangebracht, omdat deze veel lichter van gewicht is. Waarschijnlijk was dat een hoge puntspits met halverwege een peervormige bolling.
In 1977 is het aangebrachte carillon in gebruik genomen, dat naast de luidklokken uit 36 klokken bestaat.


 
Onze Hervormde gemeente van vandaag wil niet een in zichzelf besloten gemeenschap zijn, maar zoveel mogelijk betekenen voor het geheel van de samenleving.

Daarom wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijk contact met de andere plaatselijke kerkelijke gemeenschappen, terwijl de gemeente in haar gebouwen een gastvrij onderdak biedt aan culturele en andere bijeenkomsten, waarbij de gehele dorpsgemeenschap is betrokken.
Onze gemeente is er zich echter van bewust, dat de gemeenschap en de enkeling op geen enkele wijze beter gediend kunnen worden dan door de verkondiging van het Evangelie en het betoon van Christelijke naastenliefde.

Vandaar dat behalve aan onder andere de kerkdiensten, de geestelijke vorming van de jeugd, het pastorale werk veel aandacht wordt geschonken aan maatschappelijk werk, gezinszorg, bejaardenhulp enz.