Zending

De taken van de zendingscommissie zijn per 01 september 2017 over genomen door de diaconie.
De taak van de commissie is geld bijeen te brengen voor het SoW- zendingswerk, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk "Kerkinactie". Dit orgaan draagt er zorg voor dat de zendingsarbeiders op het zendingsveld de nodige gelden krijgen om hun werk te kunnen doen.
In onze gemeente komen gelden binnen d.m.v. de voorjaars-, pinkster- en najaarskollekte, de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk.
Ook krijgt de zendingscommissie giften op haar rekening.
bankrekeningnummer: NL48 RABO 0340 4498 88