Bloemenfonds

Dit fonds bestaat uit giften en bloemen, geschonken door gemeenteleden, met het doel bloemen in de kerk te plaatsen.
Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen door steeds wisselende personen bij gemeenteleden, van groot tot klein, die thuiskomen uit het ziekenhuis, gebracht.
Uw giften kunt U deponeren in de houten vazen bij de ingangen in de Hoofdstraat en bij het zaaltje, overmaken op bankrekeningnr. NL78 RABO 0336 2043 37 t.n.v. Diaconie PKN Herv. Gemeente De Lier onder vermelding van Bloemenfonds of in een envelop deponeren in de brievenbus van Kerklaan 124B.

Als u ergens dankbaar voor bent, is het misschien een goede reden om eens bloemen in de kerk te laten zetten, bijv. bij een huwelijksjubileum, doop van uw (klein)kind of een goede uitslag bij de dokter zou een reden kunnen zijn. Kortom als u uw dankbaarheid tastbaar wilt maken bel dan even met Ellen v.d. Kaay of Nina Varekamp.

Contactpersonen zijn:
Ellen v.d. Kaay tel. 0174-528074
Nina Varekamp tel. 0174-540460