collecte werelddiaconaat

Werelddiaconaat, collecte 17 oktober 
Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen.


In de verste dorpen de landbouw verbeteren

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.

Meneer Bakhari is boer en dorpshoofd van een klein dorp in het Noord-Kameroen. Zijn dorp wordt sinds twee jaar ondersteund door de Lutherse Broederkerk. De heer Bakhari zag de oogsten in zijn dorp ieder jaar magerder worden. Hij vindt het fijn dat de kerk nu meedenkt met de boeren om dit te veranderen. Zo wordt de betekenis van het Evangelie zichtbaar in deze boerengemeenschap.
In zijn dorp gebruiken ze nu minder mest van betere kwaliteit. Stevige hulpmiddelen, zoals een stevige kruiwagen maken het landbouwwerk minder zwaar. De zuinige kookovens zorgen ervoor dat vrouwen minder hout hoeven te sprokkelen en er minder ontbossing is.

Bakhari: “Net als de dorpen in de omgeving verbouwen we katoen. Daarmee verdienen wij geld voor schoolmaterialen voor onze kinderen en voor medicijnen. Maar we moeten eerst zaden en mest kopen voordat we de opbrengsten van de katoenoogst ontvangen. Nu bewaren we een deel van de oogst en verkopen die pas verkopen als de prijzen hoog zijn.”
De gezamenlijke inkoop en verkoop van producten helpt het hele dorp. Steeds meer boeren zien hun opbrengsten verbeteren en willen meedoen. Het is een uitdaging om de landbouwmethode steeds meer te verbeteren en naar de verste dorpen te verspreiden.
  • Een stevige kruiwagen (voor transport van de oogst) kost 105 euro
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kameroen.
 
terug