Bericht van de bouwcommissie Domkerk

Stoelen voor het nieuwe interieur
Misschien heeft u ze al in het koor van de Domkerk zien staan, 7 stoelen waarvan er één uitgekozen zal worden om in het vernieuwde interieur van de kerken de plaats van oude banken en stoelen in te nemen.
De mogelijkheid om even rustig te zitten op de stoelen en het enquête formulier in te vullen is er elke zondag na de dienst. Maar een extra mogelijkheid is er vrijdagmiddag  24 december, de Domkerk is dan open van 13.00 – 15.00 uur, wij verwelkomen u graag. Natuurlijk zijn we benieuwd aan welke stoel u de voorkeur geeft!
Kussens
Na 2 januari 2022 gaan de deuren van de Domkerk tijdelijk dicht i.v.m. de verbouwing,
Wilt u voor die tijd uw kussen, liedboek en andere persoonlijke eigendommen mee naar huis nemen?
Vrijwilligers
Er zijn al een aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld  om te helpen bij de werkzaamheden  voor de herinrichting van de Domkerk, maar we hebben er wel meer nodig!
De werkzaamheden starten op 3 januari 2022 en duren wel een kleine 4 maanden.
Dit zijn allerlei werkzaamheden:
  • het verwijderen en demonteren van de banken
  • houten vloeren slopen 
  • opperen bij het leggen van de nieuwe hardstenen vloer
  • schilderen  e.d. tot op het laatst
  • natuurlijk ook schoonmaken.
Iedereen die één of meer dagdelen per week wil helpen is van harte welkom en kunnen we goed gebruiken.
Aanmelden graag  bij Pleun Poot via  pootpfam@outlook.com of  06-46155849
Opslagruimte
Bij de start de herinrichting van de Domkerk worden alle banken al direct verwijderd in de eerste week van januari. Daarna kan dan het slopen van de houten vloer beginnen en alle andere werkzaamheden aan  de vloer. Om werkruimte te houden is het noodzakelijk dat de banken tijdelijk elders worden opgeslagen. In deze tijdelijke opslag wordt ook een deel van de oude banken gedemonteerd en zal het vrijkomende eiken hout voor een groot deel worden hergebruikt in de kerk.
Voor de opslag en het demonteren is ca 150 m2 vloeroppervlak nodig voor ongeveer 3 maanden!
De bouwcommissie heeft echt dringend behoefte aan deze ruimte en als u er één beschikbaar heeft of weet, dan kunt u  06-46155849 bellen.
Vriendelijke groet, Bouwcommissie Domkerk
 
terug